Advokátní kancelář Liberec, advokát JUDr. Miloš Pleštil

Advokát JUDr. Miloš Pleštil nabízí právní služby v Liberci a Libereckém kraji od roku 1990. Advokátní kancelář se zaměřuje  na poskytování právních služeb v rozličných oborech, zejména práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního. Při poskytování právních služeb je advokát veden snahou individuálně se přizpůsobit každému klientovi. Právní poradenství nabízí advokátní kancelář fyzickým i právnickým osobám, a to buď v jednotlivých případech či na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb za předem dohodnutou smluvní odměnu. Podle přání klienta lze právní služby v uvedeném rozsahu poskytovat rovněž v jazyce anglickém a německém. Advokátní kancelář působí v Liberci a Libereckém kraji.

 

Non multa sed multum

32 let

Právní praxe od roku 1990

Liberecký region

Advokátní kancelář působí v Libereckém kraji
2500

1000-2500 Kč hodinová sazba