Trestní právo

V oboru trestního práva poskytuje advokátní kancelář právní pomoc při

  • obhajobě ve všech stadiích trestního řízení, zejména pak v řízení před soudem
  • zastupování a uplatnění práv poškozeného v trestní (adhezním) řízení.

Advokát při poskytování služeb v těchto oblastech využívá svých bohatých profesních zkušeností k účinné obhajobě a zastupování zájmů svého klienta tak, aby všechna jeho práva byla náležitě respektována a nebyla opomenuta. Zvláštní pozornost věnuje advokát obhajobě nedbalostních přečinů v silniční dopravě, kde se ve střetu se zákonem může ocitnout fakticky každý.

Non multa sed multum

32 let

Právní praxe od roku 1990

Liberecký region

Advokátní kancelář působí v Libereckém kraji
2500

1000-2500 Kč hodinová sazba