Ceny poskytovaných služeb

Odměna advokáta za poskytování právních služeb vychází zásadně z konsenzu a smlouvy advokáta s klientem. Výše odměny je závislá na rozsahu, složitosti, časové náročnosti poskytované služby a zohledňuje rovněž míru odpovědnosti advokáta v konkrétním případě.
V závislosti na těchto kritériích činí odměna 1000,- až 2500,- Kč za jednu hodinu.

Při dlouhodobějším poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb lze s klientem dohodnout smluvní tzv. paušální odměnu zpravidla za jeden měsíc.

Pokud cena není určena předem dohodou smluvních stran, účtuje advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) za jednotlivé úkony právní služby.

Non multa sed multum

32 let

Právní praxe od roku 1990

Liberecký region

Advokátní kancelář působí v Libereckém kraji
2500

1000-2500 Kč hodinová sazba