Občanské právo

V oboru občanského práva nabízí advokátní kancelář sepisování, revize a rozbor smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o zřízení služebnosti) a jiných právních dokumentů.

Rozvod manželství a rozvodové řízení – potřebujete služby rozvodového právníka?

Advokátní kancelář nabízí zejména odbornou pomoc při překonání úskalí rozvodového řízení včetně zastupování v rozvodovém řízení, s tím související úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu, včetně vyřešení majetkových otázek s rozvodem manželství souvisejících, sepsání žádosti o rozvod, návrh na rozvod manželství. V této souvislosti pak advokátní kancelář nabízí možnost právního zastoupení v řízení o rozvod manželství sporném či nesporném podle § 757 občanského zákoníku.

Advokátní kancelář nabízí rovněž účinnou pomoc při řešení rozličných situací vyplývající z občanskoprávních vztahů, s nimiž se v životě setkáváte, ať již jde o vztahy mezi fyzickými či právnickými osobami nebo o problémy plynoucí z kontaktu s orgány veřejné moci.

 

 

Non multa sed multum

32 let

Právní praxe od roku 1990

Liberecký region

Advokátní kancelář působí v Libereckém kraji
2500

1000-2500 Kč hodinová sazba